Hoe Zwitserse bloemenimporteur agrotropic AG kwaliteit staande houdt in aggresieve discountermarkt

 • 8januari 2019

  Hoe Zwitserse bloemenimporteur agrotropic AG kwaliteit staande houdt in aggresieve discountermarkt

  Nieuws
  Hoe Zwitserse bloemenimporteur agrotropic AG kwaliteit staande houdt in aggresieve discountermarkt

  Deze 830m² koelcellen zijn gebouwd door airclima een Belgisch bedrijf  gespecialiseerd in de snijbloemenbranche.

  Zwitserland is een van de landen waar per hoofd van de bevolking het meest wordt uitgegeven aan bloemen en planten. Om aan de vraag te voldoen, wordt het merendeel hiervan geïmporteerd. Over de afgelopen jaren valt echter op dat de hoeveelheid product constant is, terwijl het bestede budget flink is gedaald. Deze devaluatie komt door een soort algemeen verval in status, van luxe- naar massaproduct, een ontwikkeling die, zo vertelt Matthias Haudenschild van de Zwitserse im- en exporteur agrotopics AG, te verklaren is uit de steeds verder groeiende macht van de agressieve discounter.
  Volgens Haudenschild staat of valt het succes van zijn business door zowel goed te weten wat de klant wil als wel door het onderhouden van een goede verstandhouding met zijn leveranciers. agrotropic importeert het merendeel van het product direct van de bron. "Wie bij ons bloemen koopt, weet waar deze vandaan komen en onder welke omstandigheden ze geteeld zijn. Dat kunnen wij te meer waarmaken dankzij onze dochteronderneming Tropiflora Sri Lanka, dat sinds 1981 bestaat, en onze betrokkenheid bij Tropiflora Kenya (opgericht in 1982), waardoor onze bronkennis daadwerkelijk first-hand is."


  Adding value
  Om zich verder van de concurrentie te onderscheiden zet agrotropic bovengemiddeld in op toegevoegde waarde. "In de eerste plaatst doen we dit door het benadrukken van de kwaliteit, welke we zelf ook middels bloeiproeven monitoren. Daarnaast hebben we een creatief team in dienst, dat markt- en trendontwikkelingen monitort en daarin nauw samenwerkt met onze bloemisten van Blume 3000 (een bloemistenketen en tevens dochteronderneming van agrotropic). Ten derde proberen wij, dankzij onze eigen kanalen (de farms in Kenya en Sri Lanka), de productie te sturen, en last but not least proberen we in ons aankoopbeleid steeds ecologisch en sociaal verantwoordelijker te werk te gaan.


  Pionier
  Agroponics bestaat sinds 1976 en staat te boek als een bedrijf dat weet van pionieren. Zo was het in 1994 het eerste bedrijf in Zwitserland dat bloemen op water ging leveren en zette het al in 2001 i.s.m. enkele supermarkten Max Havelaar rozen in de markt.

  Toekomstplannen
  Het agrotropic- en blume 3000 team bestaat uit meer dan 65 man. Onlangs heeft men een nieuw pand betrokken, een pand dat vrijwel geheel CO2 neutraal is. "Negen maanden van het jaar kunnen we onze kantoren verwarmen met de restwarmte van onze koeling, alleen in de winter moeten we wat bijstoken. Die warmte wordt geleverd door een houtstook niet ver bij ons vandaan. De komende jaren zullen we investeren in zonnepanelen op het dak, waarop het haalbaar moet zijn om binnen afzienbare tijd volledig CO2 neutraal te zijn."


  Voor meer informatie:
  agrotropic AG
  Matthias Haudenschild
  E: matthias.haudenschild@agrotropic.ch
  www.agrotropic.ch 
  Publicatiedatum : 8-1-2019
  Auteur: Elita Vellekoop
  © BPnieuws.nl